psydesk.net - Main Section

psydesk.net - Main Component

 

1 01

Αγοράστε το PALP4Ever μια φορά...

...και χρησιμοποιώντας το για πάντα, με το οποίο μπορείτε: 

  • Εργαστείτε με μέχρι και 15 ερωτηματολόγια (μέχρι και 121 στοιχείων), αριθμός που κρίνεται ικανοποιητικός για την κάλυψη του ψυχοπαθολογικού φάσματος.
  • Δημιουργήσετε καρτέλες Ασθενών (μέχρι και 128 στοιχείων ιστορικού ασθενούς)
  • Χορηγήσετε ερωτηματολόγια με τη χρήση του υπολογιστή σας, όσες φορές χρειάζεται.
  • Αξιολογήσετε αυτόματα την πορεία όλων των ασθενών σας, σε διαφορετικά σημεία της θεραπείας τους με αξιόπιστο και έγκυρα στατιστικό τρόπο.
  • Αυτόματη εκτύπωση φύλλου απαντήσεων του κάθε ασθενούς για το αρχείο σας.

Αν εργάζεσθε σε κέντρο Ψυχικής Υγείας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την πλήρη έκδοση PALP 5.01 όπου μπορείετε να σχηματίσετε ομάδες εργασίες στη βάση 28 κριτηρίων, να κάνετε αυτόματα στατιστική επισκόπηση (Pearson, Spearman correlation, T-pairs, T-independent), να εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή Microsoft Excel για περαιτέρω εργασία με στατιστικά πακέτα κλπ.

Σε κάθε εργασία προς δημοσίευση, σας προτρέπουμε να προσθέσετε σχετική βιβλιογραφική παραπομπή για το PALP: Μπατάκης, M. (2016). PALP (έκδοση 3.01) [Λογισμικό]. Reading: PsyDESK

arrow1

02

Καταχωρείτε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια

Εισαγωγή ερωτηματολογίων που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ψυχοθεραπευτική σας πρακτική ή ερωτηματολογίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ερευνητικούς σκοπούς. Η όλη διαδικασία δημιουργίας/εισαγωγής νέου ερωτηματολογίου έτοιμου προς χρήση στον Η/Y δεν ξεπερνά τα 15-20 λεπτά της ώρας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα ερωτηματολόγια που ήδη χρησιμοποιείτε, είτε να βρείτε ερωτηματολόγια σε σχετικά βιβλία ψυχολογίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διαδικτιακές πηγές ή ακόμα να κατασκευάσετε το δικό σας ερωτηματολόγιο για πειραματική χρήση. Μπορείτε αν θέλετε να μεταφράσετε κάποια που σας ενδιαφέρουν και να τα χρησιμοποιήσετε ως πιλοτικά ερωτηματολόγια προκειμένου να έχετε μια ένδειξη σχετικά με τους ασθενείς σας.

 

arrow2

2
3

arrow3

03

Χορηγείτε ερωτηματολόγια

Αν διαθέτετε φακέλλους ασθενών, τους καταχωρείτε σε αντίστοιχες ηλεκτρονικές καρτέλες (στοιχεία ατομικού, ιατρικού ιστορικού, πατρικής οικογένειας, διάγνωση, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, πατρική - μητρική λειτουργία, περιβάλλον ανατροφής, ορόσημα, χρήσιμες σημειώσεις κλπ). Εισάγετε εύκολα τα ερωτηματολόγια που έχετε χορηγήσει σε κάθε ασθενή, επιλέγοντας το αντίστοιχο mode λειτουργίας. Έχετε έτσι όλο το αρχείο σας σε ηλεκτρονική μορφή, και πρόσβαση σε όλα πλεονεκτήματα που ένας τέτοιος τρόπος οργάνωσης και εργασίας μπορεί να σας προσφέρει.

04

Αξιολογείτε ασθενείς

Για νέους ασθενείς που προσέρχονται στο γραφείο σας μπορείτε να χορηγήσετε τα ερωτηματολόγια σας με τη χρήση του Η/Υ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή σας ενώ η μορφή του ερωτηματολογίου με τις απαντήσεις του ασθενή τυπώνονται αυτόματα για το προσωπικό σας αρχείο. Σε συνδιασμό με το πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του ασθενή και με τη βοήθεια των νέων λειτουργιών του PALP, όπως της Λίστας Προβλημάτων, της Ανάλυσης Συμπεριφοράς και της Διερεύνησης Προβλημάτων, έχετε στη διάθεσή σας όλα τα δεδομένα για μια πρώτη διαμόρφωση περίπτωσης, τους στόχους της θεραπείας και το θεραπευτικό σας πλάνο, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της δουλειά σας σε βάθος χρόνου.

arrow2

4
5 05

 

Συγκρίνετε αποτελέσματα

Μετά το τέλος της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων έχετε τα αποτελέσματα στον Η/Υ και μπορείτε να τα συγκρίνετε με προηγούμενες αξιολογήσεις του ίδιου  προκειμένου να κάνετε αξιολόγηση της πορείας της ψυχοθεραπείας, σε ποιές διαστάσεις διαπιστώθηκαν οι αλλαγές κι αν αυτές οφείλονται ή όχι σε τυχαίους παράγοντες. Το γραμμικό διάγραμμα συνολικού σκορ και διαστάσεων μεταξύ 2 διαδοχικών ή και συνολικών αξιολογήσεων σας βοηθά στον γρήγορο εντοπισμό των αλλαγών.

arrow5

06

Δείτε την δραστηριότητα του κέντρου Ψυχικής Υγείας και διερευνήστε τα προφίλ των ασθενών σας

Αν μοιράζεστε τον χώρο εργασίας σας με περισσότερους θεραπευτές ή λειτουργείτε ένα Κέντρο ή Κλινική Ψυχικής Υγείας, έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε την πλήρη έκδοση PALP. Βλέπετε συνοπτικά τα προφίλ των ασθενών, δημιουργείται ομάδες εργασίας προς σύγκριση και δοκιμάζετε ερευνητικές ιδέες πολύ γρήγορα χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία στατιστικής επισκόπησης. Εξάγετε τα αποτελέσμάτα του PALP σε μορφή Excel για περαιτέρω επεξεργασία με γνωστά στατιστικά πακέτα της αρεσκείας σας ή των συνεργατών σας.

arrow6

7
6 07

Ανανεώστε την ετήσια άδεια χρήση σας στο 1/3 της τιμής εγκατάστασης του PALP

Η πλήρη έκδοση PALP απαιτεί ετήσια άδειας χρήσης ενώ σας παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής περισσότερων ερωτηματολογίων, περισσότερων στοιχείων, να δημιουργήσετε συστοιχίες ερωτηματολογίων για χορήγηση "με τη μία" σε τυχαία σειρά, προαιρετική χρήση ηλ. ταμπλέτας και χρήση περισσότερων κριτηρίων για την αυτόματη δημιουργία ομάδων μελέτης ασθενών.  Μοντέρνα προσέγγιση με 6 κατηγορίες για σεξουαλικό προσανατολισμό, 10 για οικογενειακή κατάσταση, 38 κατηγορίες επαγγελμάτων, διαγνωστικές κατηγορίες κατά DSM-ICD, φαρμακευτική αγωγή etc.

arrow5

08

Κάνετε συνεργασίες

 Μπαίνετε στο φόρουμ, ανοίγετε συζητήσεις σε θέματα θεραπευτικής πρακτικής, αναζητάτε κατευθυντήριες γραμμές για περιστατικά που δεν έχετε μεγάλη εμπειρία ή που συναντάτετε ασυνήθιστες δυσκολίες και αν θέλετε ανακοινώνετε ευρήματα που αφορούν ομάδες εργασίας που έχετε δημιουργήσει από τη «δεξαμενή» των ασθενών σας, βρίσκετε συνεργασίες και επιβεβαιώνετε τα δικά σας ευρήματα ζητώντας από συναδέλφους να τα επιβεβαιώσουν στο δικό τους δείγμα ασθενών χρησιμοποιώντας την δικής τους άδεια χρήσης PALP. Ασυνήθιστα ευρήματα ή αξιοσημείωτες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ομάδων ασθενών, στη βάση ατομικών ή δημογραφικών στοιχείων, στοιχείων από το ιστορικό ή τη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να αποτελέσουν μια θαυμάσια αφορμή για εκπόνηση εργασίας και ερευνητική δημοσίευση.

8
7 09

Ελάχιστος εξοπλισμός

Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo, 2 MB RAM, κάρτα γραφικών 32bit και σκληρός δίσκος με ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 200MB. Απαιτεί την ύπαρξη λειτουργικού Microsoft Windows (7, 8.1 or 10). Η χρήση ηλεκτρονικής ταμπλέτας με λειτουργικό Android v4.2 είναι προαιρετική. Η σύνδεση στο Ιnternet είναι αναγκαία. H χρήση της ταμπλέτας απαιτεί σύνδεση Wi-Fi.

arrow5

Τι περιμένετε; Αν είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας

Ξεκινήστε τώρα, είναι δωρεάν!

 

face

"Εχω χρησιμοποιήσει το PALP για ψυχομετρική αξιολόγηση και έχω εντυπωσιαστεί από τις δυνατότητές του. Κάνει τη διαχείριση των ερωτηματολογίων και των αποτελεσμάτων τους μια ευχάριστη διαδικασία ενώ μπορώ άμεσα να έχω εικόνα της στατιστικής τους ανάλυσης. Το συνιστώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους", N. Toumanian, Psychologist -M.Sc/HR Consultant, ISON Psychometrica

Διαβάστε περισσότερα >>

msg

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας;

Γίνετε μέλος* στην κοινότητα μας, βρείτε συνεργάτες για ερευνητικές εργασίες και συζητήστε θέματα ψυχικής υγείας και της κλινικής πρακτικής.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ FORUM

*Η συμμετοχή στο φόρουμ επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ίσως απαιτηθεί επιβεβαίωση των στοιχείων κατά την εγγραφή.